نقش روشنفکر، کار روشنفکری/ احسان شریعتی/ فاطمه صادقی/ مجید اخگر

پنجشنبه های "پرسش" نقش روشنفکر، کار روشنفکری احسان شریعتی: از روشنفکر جهانگیر تا روشنفکران گونه گون (از بندا تا فوکو) فاطمه صادقی: روشنفکران و جامعه غیر سیاسی مجید اخگر: حرکت در میان مرزها: روشنفکری عمومیت، خصوصیت پنجشنبه 5 اسفندماه 1395 ساعت 16-18 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

پنجشنبه های “پرسش”
نقش روشنفکر، کار روشنفکری
احسان شریعتی: از روشنفکر جهانگیر تا روشنفکران گونه گون (از بندا تا فوکو)
فاطمه صادقی: روشنفکران و جامعه غیر سیاسی
مجید اخگر: حرکت در میان مرزها: روشنفکری عمومیت، خصوصیت
پنجشنبه 5 اسفندماه 1395 ساعت 16-18
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.
88822010-88837647