وضعیت ترجمه در ایران

پنجشنبه های “پرسش” سمینار وضعیت ترجمه در ایران پنل اول : سیاوش جمادی :تبار شناسی ترجمه در ایران - محمد مالجو : ترجمه در چهارچوب دانشکده های اقتصاد : راه حل یا جزئی از معضل -   عادل مشایخی : ترجمه ، زبان ، اندیشه- و در پنل دوم  مُراد

Start

مهر ۱۵, ۱۳۹۴ - 8:30 pm

End

مهر ۱۵, ۱۳۹۴ - 8:30 pm

پنجشنبه های “پرسش” سمینار وضعیت ترجمه در ایران پنل اول : سیاوش جمادی :تبار شناسی ترجمه در ایران – محمد مالجو : ترجمه در چهارچوب دانشکده های اقتصاد : راه حل یا جزئی از معضل –   عادل مشایخی : ترجمه ، زبان ، اندیشه- و در پنل دوم  مُراد فرهادپور : ترجمه در آیینه تجربه – صالح نجفی : سوژه ی مترجم – تایماز افسری : ترجمه : چهره ی شاعر مدرن ایرانی در چشم انداز تاریخ  پنجشنبه 16مهر ماه ساعت 15-19 ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.     مهر16, 1394

دیدگاهتان را بنویسید