ویترین اول: شیشه های مات/ خوانش نمایشنامه های مستر کلاس نمایشنامه نویسی موسسه پرسش با تدریس نغمه ثمینی

ویترین اول: شیشه های مات خوانش نمایشنامه های مستر کلاس نمایشنامه نویسی موسسه پرسش با تدریس نغمه ثمینی جمعه ۱۸ اسفند ساعت ۱۶ ۸۸۸۲۲۰۱۰ ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

Start

End

ویترین اول: شیشه های مات
خوانش نمایشنامه های مستر کلاس نمایشنامه نویسی موسسه پرسش با تدریس نغمه ثمینی
جمعه ۱۸ اسفند ساعت ۱۶
۸۸۸۲۲۰۱۰
ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.