پنجشنبه هاي "پرسش"/ درباره خشونت /مصطفی ملکیان/ احسان شریعتی/ کریم نصر

"پنجشنبه هاي "پرسش درباره خشونت مصطفي ملكيان: خشونت برای چه ؟  احسان شريعتي: پيرامون انديشه و تصور ناپذيري خشونت كريم نصر: طراحي، معنا و خشونت پنجشنبه ٢٤ دي ماه ساعت ١٧-١٩ ورود براي تمامي علاقمندان ازاد و رايگان است.  تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧٦٤٧

Start

End

“پنجشنبه های “پرسش

درباره خشونت

مصطفی ملکیان: خشونت برای چه ؟ 
احسان شریعتی: پیرامون اندیشه و تصور ناپذیری خشونت
کریم نصر: طراحی، معنا و خشونت
پنجشنبه ٢۴ دی ماه ساعت ١٧-١٩
ورود برای تمامی علاقمندان ازاد و رایگان است. 
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧
seminar24i-day94WEB