ابراهیم توفیق

ابراهیم توفیق

دکتر ابراهیم توفیق، فارغ التحصیل جامعه شناسی از دانشگاه های آلمان و صاحب آثاری  چون «مدرنیسم و شبه پاتریمونیالیسم»، «علوم اجتماعی در ایران و مطالعات پسااستعماری» و ترجمه «تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم» از راینهارد شولتسه است.متن زیر گفتگوی خبرنگار روزنامه اعتماد با دکتر توفیق درباره جامعه شناسی تاریخی و تجربه مدرنیته ایرانی است.