حمید سوری

حمید سوری

حمید سوری  کارشناسی هنر با گرایش عکاسی از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا، کارشناسی ارشد در تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا ،دانشجوی دکترای، تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا ،مدرس دانشکده های هنر ،برگزار کننده نمایشگاه های عکس و ویدئو آرت دریونان، هلند، ایتالیا و آمریکا و سخنرانیهای ،متعدد در مراکز علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور، داور مسابقات عکاسی و هنرهای جدید در داخل و خارج از کشور.، مدیر واحد پژوهش موزه هنرهای معاصر تهران