صالح نجفی

صالح نجفی

صالح نجفی پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و مترجم و ویراستار آثار فلسفی‌ست.

آثار او عبارت اند از:

اخلاق و نامتناهی: گفت و گوهای امانوئل لویناس با فیلیپ نمو، امانوئل لویناس، فیلیپ نمو، صالح نجفی (مترجم)، مراد فرهادپور (مترجم)، امید مهرگان (مترجم)، تهران: فرهنگ صبا، ۱۳۸۷
دیکانستراکشن و پراگماتیسم، ریچارد رورتی، سایمون گریچلی، ارنستو لاکلائو، صالح نجفی (ویراستار)، شیوا رویگریان (ویراستار)، شانتال موفه (ویراستار)، ناشر: گام نو
کین‌توزی، ماکس شلر، صالح نجفی (مترجم)، جواد گنجی (مترجم)، ناشر: نشر ثالث
موسی و یکتاپرستی، زیگموند فروید، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: رخ داد نو
وسایل بی هدف: یادداشت‌هایی در باب سیاست، جورجو آگامبن، صالح نجفی (مترجم)، امید مهرگان (مترجم)، ناشر: نشر چشمه
تنهایی دم مرگ، نوربرت الیاس، صالح نجفی (مترجم)، امید مهرگان (مترجم)، ناشر: گام نو
کژ نگریستن: مقدمه‌ای بر ژاک لاکان، اسلاوی ژیژک، صالح نجفی (مترجم)، مازیار اسلامی (مترجم)، ناشر: رخ داد نو
بنیاد کلی گرایی: پل قدیس و منطق حقیقت، الن بدیو، صالح نجفی (مترجم)، مراد فرهادپور (مترجم)، مهدی نوری (مترجم)، ناشر: ماهی
قانون و خشونت: گزیده مقالات، والتر بنیامین، جورجو آگامبن، کارل اشمیت، صالح نجفی (ویراستار)، مراد فرهادپور (ویراستار)، امید مهرگان (ویراستار)، ناشر: رخ داد نو
حوزه‌های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری، مایکل والزر، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: نشر ثالث
آلن بدیو: فلسفه – سیاست – هنر – عشق، صالح نجفی (ویراستار)، مراد فرهادپور (ویراستار)، علی عباس بیگی (ویراستار)، ناشر: فرهنگ صبا
گئورگ لوکاچ در انقلاب مجارستان، دیوید کتلر، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: گام نو
آلن بدیو: فلسفه – سیاست – هنر – عشق، صالح نجفی (ویراستار)، مراد فرهادپور (ویراستار)، علی عباس بیگی (ویراستار)، ناشر: رخ داد نو
توسعه و آزادی، آمارتیاکومار سن، حسن فشارکی زاده (مترجم)، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات – ۱۳۸۲
نقد اجتماعی پست مدرنیته: بحران‌های هویت، رابرت دان، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: پردیس دانش
«هایدگر: قدم اول»، جف کالیز، هوارد سلینا، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: پردیس دانش
در باب مدارا، مایکل والترز، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: شیرازه – ۱۳۸۳
«قانون و خشونت: گزیده مقالات جورجو آگامبن»، کارل اشمیت، والتر بنیامین و… ، مراد فرهادپور (مترجم)، صالح نجفی (ویراستار)، امید مهرگان (ویراستار)، ناشر: فرهنگ صبا
چگونه کیرکگور بخوانیم، جان کاپوتو، صالح نجفی (مترجم)، ناشر: رخ داد نو

Events

ID Event Name Duration Start Date
UE-002 روان کاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان /صالح نجفی 4 Hours مرداد ۱۰, ۱۳۹۳

Courses

ID Course Name Duration Start Date
MA-035 روان کاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان بهمن ۱, ۱۳۹۳