محمد بهارلو

محمد بهارلو

محمد بهارلو نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی است. نخستین داستان خود را در سال ۱۳۵۲ با عنوان گاومیش نوشت. او مدتها با نشریاتی نظیر آدینه، دنیای سخن و چیستا همکاری داشت.

آثار او عبارت اند از:

رمان‌ها

سال‌های عقرب (۱۳۶۹) رمان-انتشارات نگاه
بختک بومی (۱۳۶۹) رمان
بانوی لیل(۱۳۸۰) رمان

مجموعه داستان‌ها

باد در بادبان (۱۳۷۰) مجموعه داستان
حکایت آن که با آب رفت (۱۳۷۹) مجموعه داستان
شهرزاد قصه بگو (۱۳۸۴) مجموعه داستان

سایر آثار

داستان کوتاه ایران (۱۳۷۲) گردآوری
نامه‌های صادق هدایت (۱۳۷۴) با مقدمه و حواشی
عشق‌کشی (۱۳۷۸) برگزیده ده رمان سال ۷۸