آرشیو کلی درسگفتارهای موسسه پرسش/ شمال تمامی دی وی دی- درسگفتارهای منتشر شده تا اسفند ماه ۱۳۹۵

آرشیو کلی درسگفتارهای موسسه پرسش/ شمال تمامی دی وی دی- درسگفتارهای منتشر شده تا اسفند ماه ۱۳۹۵

14,160,000 ریال

توضیحات

مجوعه دی وی دی درسگفتارهای تصویری موسسه پرسش، مجموعه ای بی نظیر از درسگفتارهای اساتید این موسسه را در بر می گیرد.
۵۷ دوره درسگفتار ازمصطفی ملکیان، مراد فرهادپور، مازیار اسلامی، صالح نجفی، نغمه ثمینی، محمدرضایی راد، محمدرضا تاجیک، محمود سریع القلم، مسعود نیلی، فرهاد نیلی، کمال اطهاری، محمد مالجو و…
این مجموعه بی شک بهترین و جامع ترین مجموعه ی علوم اجتماعی و انسانی در ایران است و می تواند منبعی غنی، دقیق و مهم برای پژوهشگران، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و انسانی باشد.
ما در موسسه پرسش با تدارک دسته بندی ها و پکیج های گوناگون تلاش نموده ایم تا مخاطبان تمامی حوزه های علوم اجتماعی و انسانی به فراخور نیاز و علاقه خود بتوانند از بین مجموعه درسگفتارها دست به انتخاب بزنند و در این زمینه محدودیتی وجود نداشته باشد.

شما می توانید با مراجعه به وب سایت موسسه “پرسش” از جزییات درسگفتارها، عناوین و درصد تخفیف های تعلق گرفته به هر دی وی دی درسگفتار اگاه شوید.

qporsesh.com
88822010-88837647

17 دوره درسگفتار از مصطفی ملکیان شامل:

۱- مباحث منتخب از روانشناسی اخلاق

۲- عوامل روانی ابداع نهاد اخلاق

۳- پیش فرض های روانشناختی التزام و عدم الترام به نهاد اخلاف

۴- خاستگاه انگیزش اخلاقی

۵- عشق، غمخواری و دیگر گزینی

۶ – متعلق انگیزش اخلاقی

۷- شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی

۸- عوامل موثر در رویکرد/پشتگرد به نظام ها و نظریه های اخلاقی گوناگون

۹-آثار و نتائج اخلاقی زیستن/نزیستن

۱۰-سنجه های گوناگون میزان اخلاقی زیستن/نزیستن

۱۱-معیارهای روانشناختی ترجیح یک نظام یا نظریه اخلاقیبر نظام ها و نظریات اخلاقی دیگر

۱۲-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن(۱)

۱۳-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن(۲)

۱۴-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن (۳)

۱۵-تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی جبر، اختیار و مسئولین اخلاقی

۱۶- برخی دیگر از پیش فرض های روانشناختی روانشناسی اخلاق

۱۷- تعلیم و تربیت اخلاقی

۸ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

۲- لاکان: ملاحظاتی انتقادی

۳- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

۴- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

۵- اندیشیدن همراه با بدیو

۶- هگل از دیدگاه ژیژک

۷-آدورنو: دیالکتیک منفی

۸- ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

۶ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

۱- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

۲- نیچه به روایت دلوز

۳- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

۴- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

۵- فروید و زیبایی ناسی

۶- فروید و فلسفه

۷ دوره درسگفتار از مازیار اسلامی شامل:

۱- کابوس های فروید در سینما

۲- سینمای دیوید لینچ

۳- سینمای مارتین اسکورسیزی

۴- سینمای ژان لوک گدار

۵- ریالیسم در سینما

۶-سورئالیسم در سینما

۷-نظریه فمینیستی فیلم

۳ دوره درسگفتار از محمدرضایی راد شامل:

۱- تحلیل آثار شکسپیر

۲- شکسپیر، زبان و سیاست

۳- شکسپیر، عشق و سیاست

۲ دوره درسگفتار از نغمه ثمینی شامل:

۱- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش اخلاقی

۲- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش جنسیتی

۴ دوره درسگفتار از محمد مالجو شامل:

۱- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار(۱)

۲- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار (۲)

۳- بازخوانی نولیبرالیسم

۴- اقصاد سیاسی چیست؟

۱ دوره درسگفتار از مسعود نیلی:

مباحث منتخب از اقتصاد ایران

۱دوره درسگفتار از محمود سریع القلم:

جایگاه ایران در تحولات بین المللی

۱ دوره درسگفتار فرهاد نیلی

اقتصاد فقر و غنا

۲ دوره درسگفتار از عادل مشایخی

۱-مرگ در هستی و زمان هایدگر

۲- نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر

۳ دوره درسگفتار از محمد رضا تاجیک

۱-امر سیاسی چیست؟

۲- سوژه سیاسی چیست؟

۳- نقد چیست؟

۲ دوره درسگفتار از کمال اطهاری

۱-چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

۲- گونه های سوسیالیسم: در جستجوس سوسیالیسم قابل تحقق

توضیحات تکمیلی

وزن 17000 g