آشتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکسپیر/ نغمه ثمینی - صوتی تصویری

آشتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکسپیر/ نغمه ثمینی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

درسگفتار “آشتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکسپیر” در ادامه کورس بازخوانی آثار شکسپیر با تدریس نغمه ثمینی برگزار شده است. ثمینی در جلسه اول این درسگفتار، اهمیت و عظمت کار شکسپیر در جهان ادبیات را تشریح می کند و به صورت اجمال به وضعیت تاریخی زیست او در عصر الیزابتن اشاره می کند. سپس به بستر و زمینه های شکل گیری نمایشنامه های تاریخی شکسپیر پرداخته و چرایی رونق تاریخ نگاری در عصر رنسانس را شرح و تبیین می کند. در جلسه دوم ثمینی ابتدا برخی ملاحظات نظری مربوط به جلسه اول را تکمیل کرده و درباره ترومای تاریخی و جامعه در آثار شکسپیر صحبت می کند و سپس به سراغ نمایشنامه ریچارد سوم رفته و ضمن بازخوانی تاریخ پادشاهی انگلستان، زبان، روایت و منطق ساختاری نمایشنامه ریچارد سوم را برای مخاطبین شرح می دهد.نمایشنامه هنری چهارم در جلسه سوم درسگفتار آشتی با تاریخ موضوع بحث قرار می گیرد. در این جلسه ثمینی ابتدا درباره خوداگاه تاریخی در آثار شکسپیرصحبت کرده و سپس با محوریت کاراکتر سرجان فالستاف به سراغ نمایشنامه هنری چهارم رفته، ساختار، روایت و زبان این نمایشنامه را شرح و تفسیر می کند. درنهایت و درجلسه چهارم ثمینی ضمن بازخوانی مباحث سه جلسه گذشته نمایشنامه شاه جان را مورد بررسی قرار می دهد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g