اخلاق و ترور: سرقت میل/صالح نجفی-صوتی تصویری

اخلاق و ترور: سرقت میل/صالح نجفی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

صالح نجفی در درسگفتار اخلاق و ترور: سرقت میل که  تکمیل کننده درسگفتار قبلی وی با عنوان “حق دروغ گفتن: کانت- لاکان” است نجفی در جلسه اول این درسگفتار به بررسی نسبت میان قانون اخلاق و سوپر اگو می پردازد و با کمک ژیزک بازتعریف مفهوم سوپر اگو در عصر پست مدرن را تبیین می نماید. با این تعریف نجفی به سراغ قانون اخلاقی کانت می رود  و نوسان های کانتی امر اخلاقی در مواجه با سوپر اگو را برجسته می نماید و از خلال این خوانش سعی در پاسخ به سوال مهمی می کند، قانون اخلاق چگونه می تواند انگیزه ی مستقیم اراده سوژه اخلاقی واقع شود؟ وی برای پاسخ به این سوال به سراغ روانکاوی لاکانی  می رود. نجفی در جلسه دوم و در ادامه مسیر جلسه اول و برای پاسخ به سوال اصلی این درسگفتار به سراغ اسطوره ادیپوس می رود و به واسطه روانکاوی لاکانی به بازخوانی این اسطوره اقدام می کند. جلسه سوم درسگفتار اخلاق و ترور به بحثی درباره ی “همساخت بودن عمل اخلاقی در نظریه کانت اختصاص دارد. نجفی در این جلسه با واکاوی نسبت اخلاق و تراژدی از خلال تفسیر لاکان از تری لوژی کوفونتنِ پُل کلودل سعی در پاسخ به سوال اساسی درسگفتار یعنی نسبت میان اخلاق و ترور دارد.  درنهایت  و در جلسه چهارم، مسیر خوانش امر اخلاقی نزد کانت، اینبار با کمک النکا ژوپانچیچ و واکاوی سرقت میل به واسطه  امر منفی اختصاص دارد. نجفی در این جلسه به ارائه خوانش زوپانچیچ از اسطوره ادیپوس اقدام می ورزد و نیز دوگانه معرفت-حقیقت را در مسیر وارونه روانکاوی لاکانی برجسته می نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g