اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده/صالح نجفی - صوتی تصویری

اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده/صالح نجفی – صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

درسگفتار “اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده” در ادامه کورس بازخوانی آرا و اندیشه های زیگموند فروید توسط صالح نجفی برگزار گردیده است. نجفی در این درسگفتار درصدد است تا خوانش فروید از چگونگی شکل گیری نهادهای اجتماعی و پیوند خاستگاه این نهادها با ویژگی های روانی انسان ها در طول تاریخ را بیان کند. جلسه اول این درسگفتار به بررسی کتاب توتم و تابو اختصاص دارد. در این جلسه نجفی ابتدا به برخی منابع اصلی اسطوره شناسی که از قضا مورد استناد و استفاده فروید هم واقع گردیده اند از جمله کتاب شاخه زرین فریزر اشاره می نماید و سپس به بررسی خاستگاه اسطوره در نظریه فرویدی و تلاش فروید برای توضیح چگونگی شکل گیری نهاد دین در کتاب توتم و تابو می پردازد. جلسه دوم درسگفتار اسطوره های فروید به بررسی کتاب “آینده یک توهم” اختصاص دارد. در این جلسه مباحثی همچون فروید و فرایند شکل گیری تمدن، فروید و بازنویسی چندباره اسطوره ادیپوس و مارکسیسم و فرویدیسم بررسی و تببین می گردند. “تمدن و ناخرسندی های آن” موضوع جلسه سوم این درسگفتار است. نجفی در این جلسه با تاکید بر دو مفهوم”Repression”   و ” “Sublimation درصدد توضیح رویکرد فروید نسبت به تمدن بر می آید. در نهایت و در جلسه چهارم مقاله بلند “موسی و یکتا پرستی” به مثابه آخرین درامای ادیپوس در پروژه فروید شرح و تبیین می گردد.

درسگفتار “اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده” سومین درسگفتار از چهار گانه ای است که صالح نجفی در انها به بررسی اندیشه های فروید پرداخته است. این مجموعه بی شک و بدون اغراق مجموعه اگر نه بی نظیر که کم نظیر در ایران برای شناخت اندیشه های فروید است. دقت و وسواس فکری صالح نجفی در کنار استناد او به مهم ترین و در عین حال متفاوت ترین منایع تفکر غربی در رابطه روانکاوی این مجموعه را برای هر مخاطب جدی حوزه روانکاوی، فلسفه و تاریخ اندیشه جذاب نموده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g