اقتصاد سیاسی ایران:ساختارها و سیاست های نابرابری زا/ پرویز صداقت- صوتی تصویری

اقتصاد سیاسی ایران:ساختارها و سیاست های نابرابری زا/ پرویز صداقت- صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

درسگفتار “اقتصاد سیاسی ایران:ساختارها و سیاست های نابرابری زا” با تدریس پرویز صداقت درصدد است تا مهم ترین مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران که موجب موج های فزاینده و تکرار شونده نابرابری می شود را برای مخاطبین شرح و تفسیر کند. صداقت در جلسه اول این درسگفتار ضمن تلاش برای فهم ماهیت اقتصاد ایران، درباره سرمایه دارانه بودن یا نبودن ساختارهای اقتصاد ایران بحث کرده و در نهایت به طور خلاصه سیاست های اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی را مورد بررسی و نقد قرار می دهد. صداقت در جلسه دوم ویژگی های سرمایه مالی در ایران را برای مخاطبین تبیین و تفسیر می کند و در این مسیر مباحثی همچون دورپیمایی های سرمایه از سرمایه پولی تا سرمایه کالایی، ویژگی های مالی گرایی در ایران بعد از انقلاب و تاثیر گسترش مالی گرایی و نهاد های مالی بر زندگی مردم و توزیع درامد را توضیح می دهد. موضوع جلسه سوم درسگفتار اقتصاد سیاسی ایران، ساختار نهادی نابرابر در اقتصاد ایران است. صداقت در این جلسه ساختارهای نهادی نابرابری زا در اقتصاد ایران را بررسی کرده و چشم انداز اقتصاد ایران در سایه این نوع ساختارها را پیش بینی می کند. در نهایت و در جلسه چهارم مسئله سیاست های نابرابری زا در چهارچوب اقتصاد ایران مورد بررسی واقع شده و به دوگانگی نهادی حاکم بر ساختار ایران اشاره می شود، نیز تاثیر این دوگانگی بر مسئله انباشت سرمایه، سلب مالکیت از توده ها، و توزیع درآمد را برای مخاطبین شرح داده و با فوکوس بر شکاف و فاصله درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب، بحران ساختاری برآمده از شکاف فزاینده درامدی در تمامی سالهای بعد از انقلاب و تاثیر ان زیست روزمره مردم را شرح و تبیین می کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g