اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب دوره چهارم/ محمد مالجو-صوتی تصویری

اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب دوره چهارم/ محمد مالجو-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره چهارم از کورس اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب  با تدریس محمد مالجو به بحران کنترل‌ناپذیری در اقتصاد ایران اختصاص دارد. مالجو در جلسه اول این درسگفتار به جمع‌بندی حلقه‌های شش‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران که در دوره‌های اول تا سوم به بحث گذارده بود می‌پردازد و ضمن ارائه جمع‌بندی می‌کوشد بحث عاملیت‌ها را همزمان با ساختار ببیند. در جلسه دوم مسئله ارزیابی توان طبقات گوناگون اجتماعی به بحث گذاشته می‌شود و چهار سطح تجلی‌های طبقاتی در ایران پس ار انقلاب یعنی هستی اجتماعی، تجربه زیسته طبقاتی، گرایش طبقاتی و کنش طبقاتی مورد بررسی واقع می‌شود. در جلسه سوم بحران‌های شش‌گانه برآمده از حلقه‌ای شش‌گانه زنجیره انباشت سرمایه  و گرایش ساختاری بحران کنترل‌ناپذیری به بحث گذاشته می‌شود. در نهایت، مالجو در جلسه چهارم این درسگفتار نقش مهارکننده درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در به تعویق انداختن بروز بحران کنترل‌ناپذیری در نظام اقتصادی ایران را تبیین می‌کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g