امرسیاسی چیست/محمدرضا تاجیک

امرسیاسی چیست/محمدرضا تاجیک

450,000 ریال

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

شناسه محصول: 18-1 دسته: ,

توضیحات

درسگفتار امر سیاسی چیست؟ با تدریس دکتر محمد رضا تاجیک درصدد است تا شرح و تبیینی دقیق از یکی از مهمترین و غامض ترین مفاهیم فلسفه سیاسی یعنی امر سیاسی ارائه نماید. تعریف امر سیاسی کاری است دشوار و تطبیق آن با وضعیت کنونی سیاست ورزی در عصر ما امری است به مراتب دشوار تر. محمد رضا تاجیک در این درسگفتار درصدد است تا این دوشواری را به مخاطبان خود بنمایاند. تاجیک در جلسه اول این درسگفتار به تطور مفهومی “امر سیاسی” در طول تاریخ فلسفه سیاسی می پردازد و این سیر را از یونان باستان تا عصر ما مروری اجمالی می نماید و در ضمن همین بازخوانی چهارچوپ روشناختی بحث خود را نیز روشن می نماید. در جلسه دوم این درسگفتار تاجیک مفهوم سیاست را امر سیاسی را در نسبت باهم برجسته می سازد و سیالیت تعریف سیاست و نسبت آن با امر سیاسی و نیز گستره امر سیاسی در عصر مدرن و تسری آن به حوزه امر اجتماعی، امر اقتصادی، امر فرهنگی و… را در چهارچوب نظرات کسانی چون کالین های، دریدا، اشمیت و… تبیین می نماید. سپس و در جلسه سوم نسبت امر سیاسی و آنتاگونیسم بررسی می گردد و مفهوم آنتاگونیسم به عنوان بخش ذاتی امر سیاسی در تقابل آگونیسم قرار می گیرد. در نهایت و در جلسه چهارم صحبت از نقش زبان در تعریف امر سیاسی برجسته می گردد و تعریف سیاست و امر سیاسی در منظومه ی گفتمانی پست مدرن مورد بازخوانی و نقد قرار می گیرد.

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g