امر اجتماعی چیست؟/محمد امین قانعی راد - صوتی تصویری

امر اجتماعی چیست؟/محمد امین قانعی راد – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

دکتر محمد امین قانعی راد در درسگفتار “امر اجتماعی چیست؟: نگاهی به گسست ها و بحران های اجتماعی در ایران” در صدد است تا مفهوم امر اجتماعی را در چهارچوب وضعیت ایران تبیین کند. وی در جلسه اول این درسگفتار به نسبت امر اجتماعی و بحران دموکراسی می پردازد. و دو رویکرد هستی شناختی و راهبردی به مسئله امر اجتماعی را برجسته کرده و رابطه میان دولت و مردم را ذیل این دو رویکرد تفسیر می کند. سپس و در جلسه دوم مفهوم امر اجتماعی ذیل اندیشه الکسی دو توکویل برجسته می شود و بحران دموکراسی در انقلاب فرانسه در کنار مسئله آرمان گرایی نزد روشنفکران انقلاب فرانسه  و مقایسه اندیشه انقلاب فرانسه با روح حاکم بر انقلاب آمریکا را با یکدیگر مقایسه می کند.و دو مفهوم کلیدی عدالت و آزادی در هر دو انقلاب و تفوق هریک بر دیگری در انقلاب فرانسه و امریکا را در چهارچوب اندیشه توکویل شرح و تفسیر می کند. جلسه سوم از درسگفتار امر اجتماعی چیست به خوانش امیل دورکهایم از مفهوم امر اجتماعی اختصاص  دارد. قانعی راد در این جلسه مسئله فردیت و شکل دادن فردیت توسط دولت در جوامع بر اساس اندیشه دورکهایم شرح و تفسیر کرده و نسبت میان دموکراسی و دولت را شرح و تبیین می کند، در همین جلسه مسئله تقسیم کار و وجدان جمعی برجسته شده، پیوستگی میان امر اجتماعی و امر سیاسی مورد مداقه واقع می شود. در نهایت و در جلسه چهارم مفهوم امر اجتماعی در اندیشه کارل مانهایم بررسی شده و نظریه مانهایم درباره دموکراتیک شدن فرهنگ و نسبت این دموکراتیک شدن با امر اجتماعی در اندیشه او برجسته می گردد.
درسگفتار امر اجتماعی چیست؟ آخرین درسگفتار دکتر قانعی راد در موسسه پرسش بود.. قانعی راد استادی دقیق، روش مند و دغدغه مند بود. فقدان نابهنگام او باعث تاسف بسیار است، یاد و نام استاد قانعی راد همواره در یاد اهالی تفکر و اندیشه ایران زنده خواهد ماند. انتشار این درسگفتار ادای دِینی است به مردی که دغدغه تفکر داشت.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g