بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروز / پرویز صداقت - صوتی تصویری

بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروز / پرویز صداقت – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

جلسه اول از درسگفتار ” بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروز” به نشانه های بحران در ساختار اقتصاد ایران اختصاص دارد. صداقت در این جلسه کاهش ارزش پول ملی، تورم، بحران زیست محیطی، انباشت سرمایه ایدئولوژیک، بحران تقاضا، بحران بازتولید و فرارسرمایه را مورد بررسی قرار داده و چرایی بحرانی شدن وضعیت در هریک از این موارد را شرح و تبیین می کند.صداقت در جلسه دوم ایدئولوژی حاکم بر روند سیاست گذاری های اقتصادی در ایران بعد از انقلاب را مورد توجه قرار داده  و تاثیر متقابل بحران های سیاسی و اقتصادی در ایران را بررسی می کند  و تاثیر روند ها و برنامه های اقتصادی ایران بعد از انقلاب 57 را بر طبقات گوناگون جامعه از جمله کارگران، طبقه متوسط و نیز روند شکل گیری بحران ساختاری اقتصادی از خلال این برنامه را برای مخاطبین شرح و تبیین می کند. طبقه فرادست درایران بعد ازانقلاب چگونه شکل گرفت؟، موضوع اصلی جلسه سوم این درسگفتار است.صداقت برای پاسخ به این سوال در این جلسه مباحثی همچون گسترش مناسبات مزد بگیری در اقتصاد ایران، موقعیت ژئوپولیتیک و بحران سیاسی ایران، سرمایه های مالی دراقتصاد ایران، روند مالکیت زدایی از طبقات گوناگون و… را مورد بررسی قرار می دهد. صداقت در جلسه چهارم درسگفتار بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروز نسبت ساختار سیاسی ایران بعد از انقلاب و بحران های اقتصادی موجود را مورد بررسی قرارمی دهد و نوع مواجهه سیستم سیاسی با بحران های اقتصادی برآمده از بحران های سیاسی را شرح و تبیین می کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g