" تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز (تمدن و خشونت)/ابوالفضل دلاوری- صوتی تصویری

” تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز (تمدن و خشونت)/ابوالفضل دلاوری- صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

ابوالفضل دلاوری در درسگفتار ” تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز (تمدن و خشونت)” درصدد است ریشه های خشونت موجود در عصر ما را واکاوی کند. وی در جلسه اول این درسگفتار نسبت تمدن و خشونت را از طریق بررسی پروبلماتیک خشونت در آثار الیاس کانتی مورد بررسی قرار می دهد و فرآیند عقلانی شدن خشونت را در عصر مدرن بررسی می کند. در جلسه دوم گونه ها و سنخ شناسی خشونت مورد توجه واقع شده ضمن تعریف انواع خشونت، چگونگی اعمال هریاک از این انواع در طول تاریخ مورد مداقه قرار می گیرد. دلاوری در جلسه سوم ضمن برجسته کردن مفهوم خشونت سیاسی ، چیستی، سرچشمه ها و اهداف خشونت سیاسی را برای مخاطبین تبیین می کند. در نهایت و در جلسه چهارم نظریه های لیبرال، تمدنی، جامعه شناسانه و تاریخی درباره خشونت مورد توجه واقع می شوند.

 

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g