تاملاتی درباره آسیب های اجتماعی در ایران / سعید مدنی - صوتی تصویری

تاملاتی درباره آسیب های اجتماعی در ایران / سعید مدنی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

سعید مدنی در جلسه اول درسگفتار «تاملاتی درباره آسیب های اجتماعی در ایران» به چیستی مفهوم آسیب اجتماعی پرداخته و تحول نظری و عینی این مفهوم از زمان پیدایش آن را مورد واکاوی قرار می دهد. نیز در همین جلسه برخی مفاهیم کلیدی برای درک بهتر مفهوم آسیب اجتماعی همچون جرم و مشکل اجتماعی با تاکید بر بروز و نمود عینی این مفاهیم در ایران برای مخاطبین شرح و تفسیر می گردد. جلسه دوم این درسگفتار به بررسی اعتیاد در ایران به مثابه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی می پردازد. در این جلسه مباحثی درباره مقایسه اعتیاد در ایران و جهان و برخی تعاریف درباره اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر وانواع مواد مخدر موجود و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کنندگان برای مخاطبین تفسیر می شود. تن فروشی به عنوان یکی دیگر از آسیب های اجتماعی در ایران موضوع جلسه سوم درسگفتار آسیب های اجتماعی در ایران است. در این جلسه ضمن تعریف مفاهیم مربوط به تن فروشی و زمینه ها و ساختارهای تاریخی-جامعه شناختی تن فروشی در ایران  بررسی شده و سپس ویژگی های تن فروشی در عصر جدید ایران و خاستگاه و علل و عوامل تن فروشی و برخی امارهای موجود در این زمینه تبیین می شود. در نهایت و در جلسه چهارم فقر و نابرابری به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی موجود در ایران امروز مورد تدقیق واقع شده و ضمن بازخوانی نظریه های موجود درباره علل و چرایی پیدایش فقر و نابرابری آمارهای مربوط به میزان فقر و نابرابری وساختارهای نابرابری زا و نتایج و چشم انداز فقر و نابرابری بر اساس برخی آمارها و تحقیقات موجود مطرح می شوند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g