تاملاتی درباره مفهوم دموکراسی / مراد فرهادپور- صوتی تصویری

تاملاتی درباره مفهوم دموکراسی / مراد فرهادپور- صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

نسبت معرفت و حقیقت عنوان جلسه اول درسگفتار “تاملاتی درباره مفهوم دموکراسی” است. فرهادپور در این جلسه هرگونه  تلاش برای رسیدن به حقیقت از طریق تفکرات سیستمی را نفی میکند و سیاست حقیقت را از خلال رخداد و رویدادها تبیین می کند. در همین جلسه نظریه بدیو درباره دموکراسی و نقد آلبرتئو توسکانا بر خوانش بدیو از مفهوم دموکراسی مورد بحث قرار می گیرد.مقایسه ساختاری و تاریخی دو مفهوم لیبرالیسم و دموکراسی موضوع جلسه دوم درسگفتار است. فرهادپور در این جلسه نظریه فرانسیس فوکویاما درباره پایان تاریخ و تفوق لیبرال دموکراسی به عنوان تنها نظریه قابل اعتنا برای رستگاری بشر را شرح و نقد می کند و ابعاد تسلط سیستم سیاسی ایی که حاصل نظریه لیبرال دموکراسی است را شرح و تبیین می کند و سویه های تاریخی و نظری تفوق این سیستم را برای مخاطبین بیان می کند. در جلسه سوم شکاف میان لیبرالیسم و دموکراسی مورد بحث قرار می گیرد و تمایز لیبرالیسم از دموکراسی با ذکر مثال هایی از یونان باستان، انقلاب فرانسه و جنگ جهانی اول تبیین می شود و مسئله درون و بیرون در دموکراسی مورد مداقه قرار می گیرد. مفهوم حاکمیت نزد کارل اشمیت موضوع جلسه چهارم درسگفتار دموکراسی است. فرهادپور در این جلسه مسئله مبادله در اندیشه چپ و اندیشه لیبرال دموکراتیک را مورد بحث قرار داده و از این راه  بر مسئله شکاف ساختاری میان لیبرالیسم و دموکراسی باز تاکید می کند. در ادامه نسبت میان قانون و خشونت در فلسفه اشمیت مورد بحث واقع شده و نظریه او درباره منطق استثنا برای مخاطبین شرح و تفسیر می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g