تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت / رذیلت های اخلاقی (دوره دوم)/ مصطفی ملکیان - صوتی تصویری

تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت / رذیلت های اخلاقی (دوره دوم)/ مصطفی ملکیان – صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مصطفی ملکیان در دوره چهاردهم از کورس روانشناسی اخلاق به ادامه مباحث مربوط به فضیلت و رذیلت می پردازد. وی در جلسه اول این درس گفتار و در ادامه شرح و تفسیر انواع فضیلت به مفهوم شفقت و انواع رنج می پردازد و ابعاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار می دهد و نظریات متفکرانی همچون اسپینوزا، رواقیون درباره شفقت و نیز انواع رنج را واکاوی می کند. سپس و در جلسه دوم به سادگی و ادب می پردازد و این دو فضیلت را توضیح و نظریات گوناگون در این باره توصیف و تبیین می نماید. جلسه سوم درسگفتار فضیلت و رذیلت (۲) به نسبت دو فضیلت سادگی و ادب اختصاص دارد. همراهی یا تضاد این دو مفهوم در این مورد بررسی قرار گرفته و نهایت فضیلت شجاعت و همبسته ی مفهومی آن یعنی ترس مورد مداقه قرار می گیرد. در نهایت و در جلسه چهارم ملکیان ضمن ادامه بررسی نظریات مربوط به فضیلت شجاعت و برخی همبسته دیگر مفهومی آن همانند امید به فضیلت حکمت می پردازد و ضمن تفکیک دو معنای حکمت در تمدن غرب و شرق به تفصیل به بررسی هریک از این دو معنا می پردازد.

درسگفتار فضیلت و رذیلت (۲) با تدریس مصطفی ملکیان در ادامه کورس بازخوانی روانشناسی اخلاق بار دیگر مخاطب را با برخی از جدید ترین و دقیق ترین نظریات در مورد زیست راوانی-اخلاقی انسان مواجه می کند. مواجه ای که در کنار دقت ملکیان در بیان مسائل و شرح آنها بسیار بدیع جلوه می کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g