تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت / رذیلت های اخلاقیدوره اول - مصطفی ملکیان -صوتی تصویری

تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت / رذیلت های اخلاقیدوره اول – مصطفی ملکیان -صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

مصطفی ملکیان در دوره ۱۳ از کورس روانشناسی اخلاق به بررسی مکتب فضیلت گرایی می پردازد. وی در جلسه اول از این درسگفتار به تفکیک سه مکتب مهم در علم اخلاق یعنی وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و فضیلت گرایی می پردازد و ضمن توضیح تفاوت هریک از این سه مکتب ویژگی های مکتب فضیلت گرایی را برجسته می نماید. وی در ادامه و در سه سه جلسه باقی مانده از این درسگفتار به توضیح و شرح انواع مفاهیم و فضیلت های مورد توافق نزد اکثر فلاسفه و روانشناسان اخلاق همت می گماردو فضائلی نظیر: قدردانی، نیکخواهی و مسئله خوشایند و مصلحت در نیکخواهی، مدارا، بخشش،  و شفقت.

درسگفتار تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت و رذیلت های اخلاقی که در دو دوره برگزار گردیده در صدد است تا برخی از مهمترین مفاهیم فضیلت مدارانه را از منظر روانشناسی اخلاق برای مخاطب شرح، تفسیر و تبیین نماید و در این میان به برخی از جنبه های فلسفی زیست انسانی نیز اشاراتی نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g