تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی اخلاق : سایر پیش فرض ها/مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی اخلاق : سایر پیش فرض ها/مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره شانزدهم از کورس روانشناسی اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به بررسی برخی دیگر پیش فرض های روانشناختی اخلاقی زیستن اختصاص دارد. ملکیان در جلسه اول این درسگفتار به مسئله آزادی عمل، آزادی اراده و منابع هنجار گذار اختصاص دارد. ملکیان در این جلسه ابتدا به مرور کلی مباحث دوره های گذشته کورس روانشناسی اخلاق اقدام می کند و سپس مسئله آزادی انسان در انجام افعال ارادی مورد واکاوی قرار داده و مسئله منابع هنجارگذار را در رابطه با افعال ارادی بررسی می نماید. جلسه دوم درسگفتار سایر پیش فرض های روانشناختی روانشناسی اخلاق به خود گزینی و دیگر گزینی روانشناختی و اخلاقی اختصاص دارد. در این جلسه بین دو نوع خود گزینی و دیگرگزینی روانشناختی و اخلاقی تفاوت گذارده می شود و هر کدام از این دو شرح و تفسیر می گردند و نسبت میان منافع فردی و منافع جمعی و تاثیر تقدم هریک از این دو بر اعمال اخلاقی انسان تبیین می گردد. ملکیان در جلسه سوم این درسگفتار نظریات دنیل بتسن و هیت را در رابطه با توانایی اخلاقی زیستن انسانها مورد بررسی قرار می دهد و مسائلی از قبیل علقه های انسانی، نظام سلسله مراتبی و اخلاق تسلیم و وفاداری، اخلاق کمال مطلوب و… را واکاوی می نماید. در نهایت ودر جلسه چهارم نظریه داروینیسم اجتماعی و نسبت آن با اخلاق بررسی می شود. در این توانایی و ضرورت اخلاقی زیستن انسان از منظر داروینیسم اجتماعی بررسی گردیده و تاثیر این نظریه در بقای نوع انسان بررسی می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g