تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناخی اخلاق : الف)جبر و اخیتار و مسئولیت اخلاقی / مصطفی ملکیان - صوتی تصویری

تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناخی اخلاق : الف)جبر و اخیتار و مسئولیت اخلاقی / مصطفی ملکیان – صوتی تصویری

500,000 ریال

توضیحات

مصطفی ملکیان در دوره پانزدهم از کورس روانشناسی اخلاق به مبحث جبر و اختیار می پردازد. دغدغه اصلی ملکیان در این دوره ارائه شواهدی برای مختار بودن آدمی در انجام یا عدم انجام فعل اخلاقی است. وی در جلسه اول این درسگفتار ضمن تفکیک سه حوزه اصلی در مبحث اختیار یعنی الهیات، فلسفه و تاریخ به بررسی تاثیر و تاثر هریک از این حوزه ها در برداشت ما از جبر و اختیار آدمی می پردازد. در جلسه دوم ملکیان به نسبت اصل علیت و مسئله اختیار می پردازد و چهار تقریر درباره اصل علیت را واکاوی و عوامل موثر در انجام عمل اختیاری را شرح می دهد.جلسه سوم درسگفتار جبر و اختیار به خود مسئله اختیار و آثار و تبعات آن در زیست انسان اختصاص دارد. در این جلسه مهترین نظریات درباره نوع و میزان اختیار آدمی در انجام افعال و عناصر مهم دخیل در انجام فعل اخلاقی تبیین می گردند. در نهایت و در جلسه چهارم مسئله باروها و نسبت انها با عمل و نیز مرز میان خود و غیر خود در اعمال مورد توجه واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g