ثبت نام درسگفتار:زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی /صالح نجفی

ثبت نام درسگفتار:زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی /صالح نجفی

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
زمان ممهور، زمانی که مانده، زمان رهایی

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷