ثبت نام درسگفتار اخلاق-زیبایی شناسی-سیاست/ محمدرضا تاجیک

ثبت نام درسگفتار اخلاق-زیبایی شناسی-سیاست/ محمدرضا تاجیک

1,500,000 ریال

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اخلاق-زیبایی شناسی- سیاست

محمدرضا تاجیک

شروع دوره: یکشنبه ۱ دی ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اخلاق-زیبایی شناسی- سیاست

محمدرضا تاجیک

شروع دوره: یکشنبه ۱ دی ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷