ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی/ فرشاد مومنی

ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی/ فرشاد مومنی

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی

فرشاد مومنی

شروع دوره: سه شنبه 24 مهرماه ساعت 17:30

88822010-88837647