ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی/ فرشاد مومنی

ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی/ فرشاد مومنی

1,000,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی
فرشاد مومنی
شروع دوره: سه شنبه 16 مرداد ماه ساعت 17:30
88822010-88837647