ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی فقر/ احمد میدری

ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی فقر/ احمد میدری

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”

اقتصاد سیاسی فقر

احمد میدری

شروع دوره: یکشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷