ثبت نام درسگفتار اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم /شهریار وقفی پور

ثبت نام درسگفتار اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم /شهریار وقفی پور

1,500,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 10 آذرماه ساعت ۱7

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷