ثبت نام درسگفتار تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی/ مراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی/ مراد فرهادپور

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”
تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی
مراد فرهادپور
یکشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷