ثبت نام درسگفتار تاملاتی فلسفی در باب زبان/ مُراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار تاملاتی فلسفی در باب زبان/ مُراد فرهادپور

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

تاملاتی فلسفی در باب زبان
مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه 25 آذرماه ساعت 17:30

88822010-88837647