ثبت نام درسگفتار تروما و خسران ملاحظات روانکاوانه درباره سینمای معاصر اروپا/ مازیار اسلامی

ثبت نام درسگفتار تروما و خسران ملاحظات روانکاوانه درباره سینمای معاصر اروپا/ مازیار اسلامی

1,500,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

تروما و خسران
ملاحظات روانکاوانه درباره سینمای معاصر اروپا

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۷

در این ذوره  ابتدا می کوشیم پیوند ژنتیکی سینما و روانکاوی را نشان دهیم و در ادامه با ارجاع به مفاهیم روانکاوی سینمای معاصر اروپا از تام تیکور تا نانی مورتی را بررسی کنیم.

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷