ثبت نام درسگفتار حقیقت و تاریخ/ مُراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار حقیقت و تاریخ/ مُراد فرهادپور

1,000,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”
حقیقت و تاریخ
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه 28 مرداد ماه ساعت 17:30
88822010-88837647