ثبت نام درسگفتار درباره فساد فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی/سعید مدنی

ثبت نام درسگفتار درباره فساد فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی/سعید مدنی

1,500,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

درباره فساد فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی

سعید مدنی

شروع دوره: چهارشنبه 20 آذر ماه ساعت17

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷