ثبت نام درسگفتار زیست-جنبش/ محمدرضا تاجیک

ثبت نام درسگفتار زیست-جنبش/ محمدرضا تاجیک

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
زیست-جنبش
محمدرضا تاجیک
شروع دوره: یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷