ثبت نام درسگفتار فرشته عکاسی٬ فانوس رستگاری: عکاسی و انقلاب زیبا شناختی/ صالح نجفی

ثبت نام درسگفتار فرشته عکاسی٬ فانوس رستگاری: عکاسی و انقلاب زیبا شناختی/ صالح نجفی

1,500,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

فرشته عکاسی٬ فانوس رستگاری
عکاسی و انقلاب زیبا شناختی

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲ دی ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:
۱- لویئس هاین: زیبایی بچه های کار
۲-واکر اوانز: والایی اندرونی خانه کارگران
۳- آرتور فلیگ (ویجی): شب های شهر عریان
۴- ویویان مایر: فرشته گمنام خیابان ها

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷