ثبت نام درسگفتار فلسفه و تراژدی / مراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار فلسفه و تراژدی / مراد فرهادپور

1,500,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

فلسفه و تراژدی

مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷