ثبت نام درسگفتار لاکان و بنیامین: تاریخ و بنیان گذاری/ شهریار وقفی پور

ثبت نام درسگفتار لاکان و بنیامین: تاریخ و بنیان گذاری/ شهریار وقفی پور

1,500,000 ریال

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

لاکان و بنیامین: تاریخ و بنیان گذاری

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 27 بهمن ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه‌ی اول: در خاستگاه چه می‌گذرد: سرچشمه‌ی تآتر سوگناک آلمانی و کنش؛

جلسه‌ی دوم: فلسفه‌ی تاریخِ هگل و تاریخ‌نویسی: اتوماتون و ماشین سخن‌گو؛

جلسه‌ی سوم: در نقد خشونت: از قاضی شره‌بر تا والتر بنیامین، دریدا و آگامبن؛

جلسه‌ی چهارم: آخرالزمان و رستگاری: بنیان‌گذاری و مدرسه‌ی لاکانی.

 

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

لاکان و بنیامین: تاریخ و بنیان گذاری

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 27 بهمن ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه‌ی اول: در خاستگاه چه می‌گذرد: سرچشمه‌ی تآتر سوگناک آلمانی و کنش؛

جلسه‌ی دوم: فلسفه‌ی تاریخِ هگل و تاریخ‌نویسی: اتوماتون و ماشین سخن‌گو؛

جلسه‌ی سوم: در نقد خشونت: از قاضی شره‌بر تا والتر بنیامین، دریدا و آگامبن؛

جلسه‌ی چهارم: آخرالزمان و رستگاری: بنیان‌گذاری و مدرسه‌ی لاکانی.

 

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷