ثبت نام درسگفتار ماتم و ماخولیا: درباره پیوند سوگواری و میل از منظر روانکاوی/ جواد گنجی

ثبت نام درسگفتار ماتم و ماخولیا: درباره پیوند سوگواری و میل از منظر روانکاوی/ جواد گنجی

1,500,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

ماتم و ماخولیا:
درباره پیوند سوگواری و میل از منظر روانکاوی

جواد گنجی

شروع دوره: چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷