ثبت نام درسگفتار مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس ۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی/ عادل مشایخی

ثبت نام درسگفتار مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس ۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی/ عادل مشایخی

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس
۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی

عادل مشایخی

شروع دوره: پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۶

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷