ثبت نام درسگفتار : نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی /صالح نجفی

ثبت نام درسگفتار : نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی /صالح نجفی

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز 1396 موسسه “پرسش”
نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 13 آذرماه ساعت 17:30
88822010-88837647

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول:
شک سزان و کشف دنیای ادراک حسی. پل سزان و موریس مرلوپونتی
جلسه دوم:
مرئی‌ساختنِ آنچه نامرئی‌ست. پل کلی و تئودور آدورنو
جلسه سوم:
ابداع شیء نقاشی. ادوار مانه و میشل فوکو
جلسه چهارم:
پوشۀ نور و ثبتِ ناهستی. کلود مونه و آلن بدیو