ثبت نام درسگفتار نوشتن بر/ در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی. اس. الیوت/ صالح نجفی

ثبت نام درسگفتار نوشتن بر/ در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی. اس. الیوت/ صالح نجفی

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
نوشتن بر/ در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی. اس. الیوت
صالح نجفی
دوشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰
سرفصل مباحث جلسات:
۱- تلی از تصویرهای شکسته
۲- کُنده های خشکیده زمان
۳- پای دیوار شهر تبای
۴- پای دیوار ویرانه های خویش
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷