ثبت نام درسگفتار نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن/ عادل مشایخی

ثبت نام درسگفتار نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن/ عادل مشایخی

1,000,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن
عادل مشایخی
شروع دوره: پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۶
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷