ثبت نام درسگفتار هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه/ مراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه/ مراد فرهادپور

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه
مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷