ثبت نام درسگفتار هوسرل: نگاهی به پدیدار شناسی/ مراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار هوسرل: نگاهی به پدیدار شناسی/ مراد فرهادپور

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

هوسرل: نگاهی به پدیدار شناسی
مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه 29 مهرماه ساعت 17:30
88822010-88837647