ثبت نام کارگاه گزاره هنرمند Artist Statement Workshop/ حمید سوری

ثبت نام کارگاه گزاره هنرمند Artist Statement Workshop/ حمید سوری

2,500,000 ریال

توضیحات

کارگاه های پرسش

کارگاه گزاره هنرمند
Artist Statement Workshop

حمید سوری

استیتمنت یا گزاره هنرمند چیست؟  آیا نوشتن آن ضروری است؟ چرا؟

در نوشتن گزاره به چه نکاتی باید توجه کرد؟

این کارگاه تلاش می کند به پرسش های فوق پاسخ داده و با مرور نمونه های برجسته راه های نوشتن ان را توضیح دهد. گزاره های نوشته شده شرکت کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته  و جهت بهبود و ارتقا آنها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

شروع کارگاه : پنجشنبه هشت آذر ماه 1397 ساعت 13
تعداد جلسات: 2 جلسه