جایگاه ایران در تحولات بین المللی / محمود سریع القلم-صوتی تصویری

جایگاه ایران در تحولات بین المللی / محمود سریع القلم-صوتی تصویری

450,000 ریال

شناسه محصول: 15-1 دسته: ,

توضیحات

محمود سریع القلم در درسگفتار جایگاه ایران در تحولات بین المللی به بررسی منطق توسعه و ملزومات آن در جهان مدرن می پردازد. وی در جلسه اول از این درسگفتار تحولات جدید درعرصه جهانی را در زمینه  توسعه مورد بررسی قرار می دهد و بنیان های تئوریک بحث خود را مشخص می نماید و از طریق  برجسته کردن برخی شاخص های مهم در عرصه جهانی برای توسعه یافتگی همچون ثبات سیاسی، نقش طبقه متوسط ، مسئله محیط زیست و… اشاره ای به موقعیت ایران در این زمینه ها می نماید.
سپس و در جلسه دوم
به مسئله نظام اجتماعی و سازو کارهای ایجاد جامعه ای توسعه محور و توسعه اندیش پرادخته می شود و نقش سیاست و نخبگان سیاسی در فرآیند توسعه برجسته می گردد. سریع القلم در این جلسه بر نخبه گرایی به مثابه یکی از عوامل اصلی توسعه کشورهای مختلف تاکید می ورزد. در نهایت و در جلسه سوم نسبت میان مذهب و توسعه مورد واکاوی قرار می گیرد. سریع القلم در این جلسه مباحثی همچون سازگاری تفکر دینی با توسعه، تولید ثروت و منافع ملی، نقش تولید دانش و نقش سیاستمداران و روشنفکران در زمینه توسعه را مورد بررسی قرار می دهد.

درسگفتار جایگاه ایران در تحولات بین المللی مخاطب را با برخی از مهمترین تحولات مهم جهانی در عرصه توسعه آشنا می سازد. این درسگفتار که در اوائل شروع به کار دولت حسن روحانی برگزار گردیده است، برخی از مهمترین استراتژی های این دولت در عرصه ی سیاست خارجی را شفاف و مطرح می نماید و نقشه راهی برای توسعه ایران در زمانه ی ما ارائه می کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g