درجستجوی توسعه ازدست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند/کمال اطهاری-صوتی تصویری

درجستجوی توسعه ازدست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند/کمال اطهاری-صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

کمال اطهاری در جلسه اول درسگفتار ” درجستجوی توسعه ازدست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند” به مفهوم توسعه می پردازد. جایگاه توسعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خوانش روشنفکران ازمفهوم توسعه، توسعه وعقلانیت ابزاری و عقلانیت اعتباری، توسعه ومسئله دانش، و بررسی برخی ازنظریه های توسعه ازجمله مباحث این جلسه هستند. نسبت توسعه ونهاد و تاثیر نهاد سیاست بر نهاد اقتصاد موضوع اصلی جلسه دوم این درسگفتار است. اطهاری در این جلسه براهمیت وچگونگی ساختن نهادهای توسعه تاکید می کند و درادامه به چرایی اهمیت نهادها درحوزه اقتصاد می پردازد. نهادها چگونه ساخته می شوند، عنوان جلسه سوم درسگفتار در جستجوی توسعه از دست رفته است. اهمیت نهادها برای نوآوری، اقتصاد دانش بنیان و اصلاحات نهادی، نظریه داگلاس نورث درباره نهاد سازی در این جلسه مورد بحث قرار می گیرند. در نهایت و در جلسه چهارم چرایی  شکست نهاد سازی در ایران از منظری نظری و تاریخی و بر مبنای آمار و تجارب موجود بررسی می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g