مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

1,500,000 ریال

توضیحات

مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی شامل ۶ درسگفتار نظریه حقیقت در فلسفه نیچه، نیچه به روایت دلوز، مارکسیسم،آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال، فروید و فلسفه، فروید و زیبایی شناسی و فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو می باشد. شاید گمتر کسی را در ایران سراغ داشته باشیم که با دقت و نبوغ نجفی بتواند روایتی دیگر گون و برخلاف روایات رسمی از تفکر و زیست متفکران مدرن ارائه نموده باشد. استفاده از منابع دقیق در کنار خوانش بدیع و به جرات جذاب از سیر تطور تفکر و اندیشه درسگفتارهای نجفی را به شدت مفید و ارزشمند نموده است.

 

۶ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

۱- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

۲- نیچه به روایت دلوز

۳- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

۴- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

۵- فروید و زیبایی ناسی

۶- فروید و فلسفه

 

توضیحات تکمیلی

وزن 2000 g